سوالات متداول

آب ورودی به سختی گیر وارد می شود تا آب قبل از ورود به سیستم نرم شود.

– آب نرم شده با نمک طعام در تانک اشباع ساز در تماس قرار می گیرند تا آب نمک اشباع (Brine) تهیه شود.

– آب نمک اشباع با آب نرم مخلوط شده و به سلول الکترولایزر تزریق می شود.

– فرآیند الکتروکلرینیشن بین آند و کاتد تولیدی این شرکت با برقراری جریان الکتریسیته حاصل از رکتیفایر شروع می شود.

– محلول هیپوکلریت سدیم با Ph طبیعی، تولید شده و به تانک ذخیره و هیدروژن زدایی جریان می یابد.

– فرآیند الکتروکلرینیشن با توجه به میزان مقدار محصول ذخیره به صورت اتوماتیک روشن و خاموش می شود.

– با توجه به مقدار کم هیدروژن تولیدی در فرآیند الکتروکلرینیشن، به صورت کاملا ایمن به اتمسفر ونت می شود.

به طور معمول هر 3 تا 6 ماه یک بار برای کاهش برق مصرفی الکترولایزر اسید شویی می گردد. =
Kwh 4.5 به ازای kg 1 کلر تولیدی
مقدار نمک مصرفی به ازای یک کیلوگرم کلر تولیدی برابر با 6/3  کیلوگرم نمک در ساعت می باشد.
فشار عملیاتی تا ماکزیمم 2 bar است و ماکزیمم فشار قابل تحمل 6 bar می باشد.
 دمای عملیاتی آب تا ماکزیمم 40 درجه سانتیگراد و ماکزیمم دمای قابل تحمل دستگاه 60 درجه سانتی گراد است.
این پکیج قابلیت گند زدایی آب شرب (آشامیدنی) در مجتمع های مسکونی، تصفیه خانه ها پتروشیمی و پالایشگاه ها و همچنین کولینگ تاور ها را دارد و در مقیاس های کوچک حتی می توان برای گند زدایی آب استخر ها از آن استفاده کرد.
گندزدایی و از بین بردن میکرو اورگانیسم ها
قطعا خیر! چرا که مهم میزان کلر موجود در آب مصرفی است و خلوص کلر ابتدایی تاثیری در میزان گندزدایی ندارد. بنابراین مقدار دوز کلر موجود در آب در هر دو حالت در انتها یکسان است.
بله مقدار کلرین موجود در آب بنا به درخواست کارفرما قابل ردیابی می باشد و می توان با اضافه کردن دستگاه کلروآنالایزر میزان کلر موجود در آب را اندازه گیری کرد.
نئوکسی برای صنایع نفتی ، پتروشیمی ، شرکت های آبفا ، استخرهای خصوصی و عمومی ، مرغداری ها و … پکیج های تولید و تزریق کلر را اختصاصی سازی کرده و در اختیار آنها قرار می دهد.  همچنین نئوکسی برای مهار اپیدمی کرونا اقدام به تولید محصولاتی مانند پکیج پرتابل تولید ماده ضد عفونی کننده ، تونل ضد عفونی ، اسپری مولد ماده ضد عفونی کننده و …. را ساخته است